Velkommen til IKT-sikkerhetskurs

– et kurs basert på den Digitale LæringsLøypen (DLL)

Dette IKT sikkerhetskurset er primært tiltenkt for elever i videregående skole som tar IKT-servicefag VG2.
Kurset tar i første omgang for seg tre hovedtema, IKT sikkerhet generelt, datainnbrudd og personvern.
Flere områder innenfor IKT sikkerhet vil bli lagt til etterhvert.

DLL – med teknologi for fremtidsrettet undervisning