1 Om DLL

Velkommen til løype 1 i den Digitale LæringsLøypen: Om DLL

Denne løypen består av fire poster med informasjon om DLL.
Løypen er rent informativ, det er ikke lagt inn oppgaver eller elevarbeid.

Informasjonen om  DLL finner du ved å velge de ulike postene fra undermenyen «1 Om DLL»