4.1 Aktuelle saker personvern

Velkommen til underløype 4.1 i den Digitale LæringsLøypen: Aktuelle saker om Personvern

 Tema for denne underløypen er saker om personvern som er fremme i media nå.
Utvalgte saker er bl.a. satelittovervåkingen på Eggemoen, og utrullingen av automatiserte strømmålere i Norge.