1.2 Hvorfor benytte DLL?

Bruk av DLL – den Digitale LæringsLøypen – i undervisningen innebærer en rekke pedagogiske gevinster og fordeler:

1.2.1 Sverre om noen av fordelene med DLL:


Klikk her for neste post: 1.3 Hvordan benytte DLL?

 • DLL innebærer fleksibilitet i forhold til tema og fag, samt omfang og størrelse – hvor mye stoff som dekkes og i hvilken rekkefølge
 • DLL innebærer fleksibilitet i forhold til mobilitet –
  du kan benytte DLL der du har internettdekning
 • DLL innebærer leksibilitet i forhold til tid –
  verktøyet er tilgjengelig hele døgnet
 • DLL gir rom for TPO ettersom det er fleksibelt i forhold til tempo i fremdrift og varighet – du avgjør i stor grad selv i hvilket tempo og hvor mye tid du bruker på å gjennomføre løypen
 • DLL er relevant i forhold til elevenes hverdag, som ofte inkluderer mye tid foran PC’en
 • DLL kan innebære en inspirerende arbeidsmetodikk – jobbing på PC engasjerer ofte mer enn å skrive på papir eller lese i lærebøker
 • Relevans pluss inspirerende aktiviteter kan føre til økt motivasjon for læring – og derved større læringsutbytte  –  verktøyets målsetning!