3.6 Innspill og tips

Etter at du i ItsLearning har levert ditt forslag til tiltak for å sikre IKT-systemet i oppgave 3.5, får du tilsendt på chat i ItsLearning en lenke til nettside med flere tips og innspill til sikring av IKT systemer.

Basert på disse tips og innspill oppdaterer du ditt løsningforslag før du lever det inn på nytt.