2 Introduksjon til IKT sikkerhet

Velkommen til løype 2 i den Digitale LæringsLøypen: Introduksjon til IKT sikkerhet.

Tema for denne løypen er IKT-systemene sin store samfunnsbetydning, og dermed viktigheten av å sikre disse. Vi ser også i et overordnet perspektiv på hva som må sikres, og hvordan.

Læringsressursene til dette tema finner du ved å velge de ulike postene fra undermenyen «2 IKT sikkerhet»