4.1.3 Andre saker om personvern

Her kan du lese en del aktuelle saker om personvern hentet fra datatilsynet sine nettsider.

4.1.3.1 Dyrt å snoke i kredittopplysninger

Datatilsynet har gitt overtredelsesgebyr på opptil 100 000 kroner for å innhente kredittopplysninger uten saklig behov.

4.1.3.2 Gebyr for ulovlig innhenting av personopplysninger

Datatilsynet har ilagt Oslo Universitetssykehus (OUS) et overtredelsesgebyr på 400 000 for ulovlig innsamling og bruk av blodprøver og helseopplysninger. OUS må informere alle de har behandlet opplysninger om, om hva som har skjedd. Dersom opplysningene skal brukes videre, må de berørte samtykke til dette. Hvis ikke må opplysningene slettes.

4.1.3.3 Mange må melde avvik etter stor datalekkasje

Flere medier har de siste dagene beskrevet at norske virksomheters sensitive persondata har vært tilgjengelige i søkemotorer. Virksomhetene som er rammet må melde fra til Datatilsynet.

4.1.3.4 Smartprodukt AS (GPS for barn) har besluttet å stoppe salg av smartklokker for barn

Datatilsynet ga i desember Smartprodukt AS pålegg om å stanse all behandling av personopplysninger om sine kunder. Årsaken var manglende informasjonssikkerhet i smartklokkene de leverer.

4.1.3.5 Helseapper bryter personvernet

Forbrukerrådet har publisert en rapport der det avdekkes en rekke mangler i personvernet ved bruk av app-tilkoblede blodtrykks- og blodsukkermålere. Funnene sammenfaller med Datatilsynets undersøkelse i 2016 av ulike hjemme-tester for å sjekke helsen.

4.1.3.6 Hvor mye overvåking er det lov å gjøre på en arbeidsplass, og hvor mye må man tåle?

Sammen med Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet har vi laget en veileder om kontroll og overvåking på arbeidsplassen.

4.1.3.7 Personvern ved kjøp av ny bil

Moderne biler lagrer og behandler store mengder opplysninger. Noen av dem er personopplysninger. Det er svært viktig at bilkjøpere er kjent med, og godtar en slik innsamling. Nå er det utformet et skjema som kan bedre dette.

4.1.3.8 Reklameskilt med kamera-teknologi

Reklameskilt kan nå analysere kjønn, alder og ansiktsuttrykk til forbipasserende. Deretter kan reklamen tilpasses hver enkelt. Spørsmålet er om en slik bruk av teknologi vil være lovlig?


Klikk her for neste post: 4.2 Personvern definisjon