3.3.4 Hvordan gjøres datainnbrudd og konsekvenser

Her skal du se gjennom en PowerPoint Mix video. Ved siden av videon kan du lese eller høre litt om innholdet i videoen. Når du har gått gjennom videoen skal du teste dine kunnskaper ved å kjøre Quizen. Her kan du oppnå 2 poeng for hver rette svar.

Hvordan gjøres datainnbrudd:

 • Har god kontroll på arkitekturen til datamaskiner.
 • Hardwaremessig.
 • Softwaremessig.
 • Assembler og maskinkode er ikke ukjent.
 • Tar dataene som «gissel», og låser informasjonen.
 • Stjeler tilgang til maskinene og venter i mange uker før de slår til.
 • Selger forretningshemmeligheter uten at eieren mistenker noe.

Konsekvenser av datainnbrudd:

 • Informasjon blir stjålet, endret eller låst.
 • Kan lede til store økonomiske tap.
 • Tap av forretningshemmeligheter.
 • Tause bedrifter eller organisasjoner.


Hva fikk du med deg om Hvordan gjøres datainnbrudd og konsekvenser


Klikk her for neste post: 3.4 Ressurser