4.4 Personvern i praksis – IKT

Velkommen til løype 4.4 i den Digitale LæringsLøypen: 4.4 Personvern i praksis – IKT

Tema for denne løypen er praktisk personvern i forhold til IKT i en virksomhet, og for deg som IKT-servicemedarbeider.

Læringsressursene til dette tema finner du ved å velge de ulike postene fra undermenyen «4.4 Personvern i praksis – IKT»