4.5 Ressurser

I denne løypen ser vi litt nærmere på Datatilsynet som en ressurs for IKT,
samt lovdata og NDLA

Læringsressursene til dette tema finner du ved å velge de ulike postene fra undermenyen «4.5 Ressurser»