3.3.1 Hva er datainnbrudd?

Her skal du se gjennom en PowerPoint Mix video. Ved siden av videon kan du lese eller høre litt om innholdet i videoen. Når du har gått gjennom videoen skal du teste dine kunnskaper ved å kjøre Quizen. Her kan du oppnå poeng for hver rette svar.

  • Datainnbrudd er et forsøk på å trenge inn i et datasystem eller privat nettverk.
  • For å lykkes med dette må inntrengeren komme forbi bedriftens sikkerhetsystemer.
  • På denne måten oppnår inntrengeren uautorisert tilgang til systemet,
  • inkludert informasjonen (data som ligger der).
  • Det fins inntrengere som bare prøver å få tilgang uten å gjøre noe galt,
  • men ofte er inntrengeren ute etter økonomisk gevinst eller å destruere data.


Hva fikk du med deg om hva er datainnbrudd


Klikk her for neste post: 3.3.2 Hvem er inntrengerne?