I det følgene gies en situasjonsbeskrivelse, der du får en oppgave som skal løses. Når du har levert ditt løsningsforslag på ItsLearning får du en lenke til en side med tips, innspill og momenter som skal være med i besvarelsen din.
Hvis du ikke allerede hadde alle disse momentene med i løsningen din oppdaterer du forslaget ditt, slik at IKT systemet du har ansvaret for blir enda sikrere! Deretter leverer du forslaget ditt på nytt.
Når du deretter sammenligner dine to løsningsforslag kan du selv se hva du har lært og fått med deg av nye innspill.

3.5 Din utfordring: tiltak mot hacking

Du er ansatt som IKT-servicemedarbeider i en mindre virksomhet med 10 ansatte.
IKT utstyret består i hovedsak av en laptop til hver ansatt, en felles server for lagring og administrative oppgaver,
multifunksjonsskriver og en trådløs router for internett tilgang.
Det har vært mange nyhetsoppslag i media den senere tid om datainnbrudd i virksomheter.
Din leder er bekymret for at også denne virksomheten skal bli rammet av hacking.
Han ber deg derfor om å lage en plan over tiltak som virksomheten bør iverksette for å beskytte seg.
Din oppgave er derved å lage en slik oversikt over tiltak som du mener er viktige for å forhindre datainnbrudd.
Tiltakene skal inkludere maskinvare, programvare, oppsett og konfigurasjon, brukeropplæring m.m.
Bruk Word eller PowerPoint for din beskrivelse, og last dokumentet opp på ItsLearning i nærmere angitt mappe.
Alle hjelpemidler er tillatt under arbeidet med oppgaven (NDLA, lærebøker, medelever, google etc) – bruk dem aktivt.


Klikk her for neste post: 3.6 Innspill