4.3.2 Krav til IKT servicemedarbeideren

Her skal du se gjennom en PowerPoint Mix video. Ved siden av videon kan du lese eller høre litt om innholdet i videoen. Når du har gått gjennom videoen skal du teste dine kunnskaper ved å kjøre Quizen. Her kan du oppnå poeng for hver rette svar.

Som IKT-servicemedarbeider må du vite:

  • hvilke personopplysninger er lov
  • hvem har lov å registrere
  • hvem har tilgang
  • hvordan lagres og beskyttes
  • innsynsrett
  • rett til å få endret eller slettet


Hva fikk du med deg om Krav til IKT servicemedarbeideren


Klikk her for neste post: 4.3.3 IKT i virksomheten og personvern