4.3 Personvern og lovverket

Velkommen til løype 4.3 i den Digitale LæringsLøypen: 4.3 Personvern og lovverket

Tema for denne løypen er er personopplysningsloven og GDPR.

Læringsressursene til dette tema finner du ved å velge de ulike postene fra undermenyen «4.3 Personvern og lovverket»