3.3.3 Hvorfor drive med datainnbrudd og mot hvem?

Her skal du se gjennom en PowerPoint Mix video. Ved siden av videon kan du lese eller høre litt om innholdet i videoen. Når du har gått gjennom videoen skal du teste dine kunnskaper ved å kjøre Quizen. Her kan du oppnå poeng for hver rette svar.

Motivene for datainnbrudd kan være mange:

 • Økonomisk gevinst.
 • Nysgjerrighet, Spenning, selvoppnåelse.
 • Sosiale, ideologiske, religiøse eller politiske mål.
 • Teste sikkerhet.
 • Ødelegge, endre eller stjele data.
 • Ondsinnet skadeverk.
 • Stjele data, penger, e-postkontoer, fremme politiske agendaer, høste personopplysninger for salg til identitetstyver.
 • Løsepenger, selge informasjon eller politisk motiverte stater.
 • Egen vinning eller hevn.

Datainnbrudd mot hvem:

 • Bedrifter store nok til å gi profitt.
 • Bedrifter små nok til å være sårbar.
 • Bedrifter eller organisasjoner som er utfordrende eller spennende.


Hva fikk du med deg om Hvorfor drive med datainnbrudd og mot hvem?


Klikk her for neste post: 3.3.4 Hvordan gjøres datainnbrudd og konsekvenser