3.3 Hva er datainnbrudd

Velkommen til løype 3.3 i den Digitale LæringsLøypen: 3.3 Hva er datainnbrudd

 Tema for denne løypen er er altså datainnbrudd, nærmere bestemt hva dette er, hvem som gjør det mot hvem, hvorfor og konsekvenser.

Læringsressursene til dette tema finner du ved å velge de ulike postene fra undermenyen «3.3 Hva er datainnbrudd»