1.1 Hva er DLL?

DLL står for Digital LæringsLøype.
DLL er et undervisningsverktøy som består av digitale læringsressurser knyttet til et eller flere kompetansemål,
som du jobber deg gjennom i en gitt rekkefølge – derav betegnelsen løype.
Etter å ha jobbet gjennom læringsløypen, og derved ha gjennomført varierte læringsaktiviteter,
har du tilegnet deg tverrfaglige kunnskaper fra et eller flere kompetansemål.
Denne utgaven av DLL som du arbeider med nå fokuserer på kompetansemål innenfor IKT sikkerhet.

1.1.1 Oddmar om hva DLL er:

https://www.youtube.com/watch?v=XHOmBV4js_E

Den digitale Læringsløypen inneholder bl.a.:

  • Veiledninger og instruksjoner
  • Nyhetsoppslag til relevante saker
  • Video-forelesninger
  • PPT-mix foredrag
  • Tester, quiz og oppgaver
  • Vurderingsmuligheter


Klikk her for neste post: 1.2 Hvorfor benytte DLL?