4.7 Ekstraoppgave personvern

Gå på nett og finn tre eksempler på brudd på Personopplysningsloven.

Lag en video der du spiller inn en kort forklaring på hva som skjedde i et av eksemplene

og hva som ble konsekvensene (evt forsøke si noe om mulige konsekvenser).

Anvend begrepene :

  • Konfidensialitet
  • Integritet
  • Tilgjengelighet

Last opp din besvarelse på ITSL, oppgave 4.7 Ekstraoppgave