4.2 Personvern definisjon

Her skal du se gjennom en PowerPoint Mix video. Ved siden av videon kan du lese eller høre litt om innholdet i videoen. Når du har gått gjennom videoen skal du teste dine kunnskaper ved å kjøre Quizen. Her kan du oppnå poeng for hver rette svar.

https:/https://youtu.be/t8ValCE-72U

Hva er personvern

  • retten til et privatliv
  • retten til å bestemme over egne personopplysninger

Hvorfor personvern

  • Muligheten for misbruk av informasjon
  • sikre felles goder i et demokratisk samfunn

Viktighet av personvern

  • sikre hensynet til den enkeltes personlige integritetog privatliv
  • sikre felles goder i et demokratisk samfunn


Klikk her for neste post: 4.3.1 Personopplysningsloven