4.4.4.Personvern på arbeidsplassen

På arbeidsplassen kan det oppstå situasjoner og behov som kan gjøre det nødvendig å konsultere personopplysningsloven for avklaring.

Det er viktig at du som IKT-servicemedarbeide har kjennskap til regelverket for blant annet følgende forhold:

  • Overvåking av ansattes mobiltelefoner
  • Publisering på internett/intranett av bilder av ansatte
  • Innsyn i ansattes epost og private filer
  • Innsyn i ansattes lønnsvilkår
  • Lydopptak av samtaler
  • Overvåking av ansattes PC-bruk


Datatilsynet om personvern på arbeidsplassen


Klikk her for neste post: 4.5.1 Datatilsynet – som tilsyn