4 Personvern

Velkommen til løype 4 i den Digitale LæringsLøypen: Personvern

 Tema for denne løypen er er Personvern, lover og forskrifter, GDPR og bedriftens plikter.

Læringsressursene til dette tema er tilgjengelig fra undermenyen «4 Personvern»

UTGANGSPUNKTET FOR DENNE GJENNOMGANGEN ER TEMAOVERSIKTEN SLIK DEN ER VIST I DE TO TANKEKARTENE PÅ ITSLEARNING