4.5.2 Datatilsynet som Ombud

I tillegg til å utøve tilsyn tilbyr Datatilsynet også mer servicerettede tjenester.
Disse tjenestene retter seg både mot privatpersoner og virksomheter.

En av disse tjeneste er ombudsfunksjonen.
Ombud brukes i dag som navn på flere norske statlige etater som skal bidra til å fremme bestemte hensyn og interesser i samfunnet, og som har en faglig uavhengighet fra den øvrige forvaltningen (SNL).

 

Rådgivning, veiledning og faglig støtte innefor personvernfeltet er en viktig funksjon.
I tillegg har Datatilsynet et omfattende nettsted med mye relevant informasjon, med blogg, veiledere og ordliste.

Datatilsynet organisering Klikk her for neste post: 4.5.3 Diverse nettsteder