1.3 Hvordan benytte DLL

1.3.1 Svein-Atle demonstrerer hvordan jobbe i DLL:

https://youtu.be/aOb65b2KXFk

 • DLL er et IKT sikkerhetskurs utformet som en Digital LæringsLøype
 • Det du ser her er nettstedets hjemmeside
 • Du kan alltid komme tilbake til hjemmesiden ved å trykke på ikonet/teksten oppe i venstre hjørne
 • Nettstedet er menybasert, med en hovedmeny og flere undermenyer
 • Alternativt kan vi kalle disse for hovedløype og underløyper
 • Som dere ser består hovedmenyen av fire hovedløyper pluss en Elevblogg
 • Underløypene består av en rekke læringsressurser, eller poster, som alle er nummererte
 • Hver post kan inneholde flere digitale læringsressurser av ulike typer (tekst, forelesninger, ppt mix, videoinnslag, oppgaver etc.)
 • Du jobber deg gjennom læringsløypen ved å følge de nummererte postene og læringsressursene i stigende rekkefølge
 • For å gjøre navigasjonen lettere har vi lagt inn en blå «neste-knapp» nederst på de enkelte sidene, som vil ta deg til neste post i løypen
 • Unntaksvis her er siste post i hver underløype, her er det ingen «neste-knapp», men du går ut i hovedmenyen for å starte på neste underløype
 • Klikker du direkte på postene i hovedmenyen kommer du til en side som minner deg om at informasjonen du er på jakt etter finnes i underløypene (i nedtrekksmenyene)
 • Flere av postene inneholder aktiviteter eller oppgaver du skal utføre. Disse er merket med grønne knapper eller grønne overskrifter


Klikk her for neste post: 1.4 DLL Læringsmål