4.5.4 Hva fikk du med deg?

– Personvern-Quiz

Følg lenken under for en Quiz om Personvern

Spørsmålene følger gjennomgangen i denne løypen, og alle svarene finner du også her, altså:

4.2 Personvern definisjon

4.3 Personvern og lovverket

4.4. Personvern i praksis

4.5 Ressurser

Klikk lenke for personvern-quiz:

PQ!