2.2 Hva er IKT sikkerhet?

På denne siden ser du først en videoforelesing med tema IKT sikkerhet – hva og hvorfor (2.2.1).
Deretter skriver du et blogginnlegg om hvordan definere IKT-sikkerhet (2.2.2).

IKT sikkerhet definerer vi i dette kurset som kompetanse
om mulige uønskede hendelser og trusler mot IKT systemer
– og om tiltak for å forhindre og forebygge disse –
gjennomført i praksis

2.2.1 Om IKT sikkerhet

2.2.2 Blogginnlegg – IKT-sikkerhet definert

I dette kurset tenker vi på IKT-sikkerhet som kompetanse om mulige uønskede IKT-hendelser og -trusler,
og hvordan forhindre disse, omsatt i praktiske tiltak.
Er du enig i en slik definisjon? Eller ville du uttrykt det på en annen måte?
Skriv et innlegg i elevbloggen «2.2.2 IKT-sikkerhet definert» der du foreslår din definisjon på IKT-sikkerhet.
Kommenter også en medelev sitt blogginnlegg, der du sier deg enig eller uenig, og begrunner hvorfor.


Klikk her for å gå til elevbloggen


Klikk her for neste post: 2.3 Om IKT systemet